Kiemelt edzőképzés indul az ELTE szombathelyi karán

Az alábbi közleményben minden információ megtalálható a képzéssel és a jelentkezéssel kapcsolatosan - Váradi Attila jóvoltából

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI KAR
SPORTTUDOMÁNYI Intézet - SZOMBATHELY
9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. A épület I. em. 27.

telefon: 94/504-345
http://sek.elte.hu

EDZŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

A képzés Szombathelyen kosárlabda és vízilabda specializációkkal indul.

A megszerezhető végzettség:

SZAKEDZŐ

a képzés 3 éves, levelező munkarendű,
a konzultációkra kéthetente kerül sor (hétfő – kedd délig)
januárban és júniusban 1-1 hét gyakorlati tábor

Kapcsolattartó: Dr. Koltai Miklós
Telefon: 94/504-316
Email: koltai.miklos@ppk.elte.hu
Váradi Attila 20/2784973
Email: varadiedzo@gmail.com

A képzés célja

Az edzői munka eredendő célja a mozgás megszerettetése, a maximális teljesítmény elérése, valamint a sporttevékenység sokoldalúságán keresztül elérni a teljes személyiség kifejlődését. Olyan szakedzők képzése a célunk, akik a tanulmányaik során szerzett szerteágazó elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában képesek mind az utánpótláskorú, mind a felnőtt sportolók edzésfolyamatának önálló, magas szintű tervezésére és végrehajtására. A képzés végére emellett felkészültek lesznek sportolók kiválasztására, átfogó pedagógiai, pszichológiai, szociológiai tudásuk birtokában az egyén fizikális felkészítése mellett a mentális fejlesztésre és ezzel teljesítményük fokozására is. További cél, hogy képesek legyenek sportszervezetek sportszakmai munkájának irányítására, szervezésére és ellenőrzésére. Ismerjék, és munkájuk során építsék be a sportág fejlesztésében segítséget adó egyéb területeket és módszereket. Felkészültséget szereznek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Az ideális jelentkező

ismeri választott sportága főbb technikai és taktikai elemeit, képes azok gyakorlatban történő végrehajtására. Ezt kiegészítve alapvető anatómiai és élettani tudással rendelkezik. Fontos, hogy folyamatos tanulásra, önképzésre nyitott legyen a szak befejeztével is. A jelentkezőnek választott sportágában sportolói múlttal kell rendelkeznie, nem feltétlenül szükséges első osztályú bajnokságból, ám a sportág iránti érdeklődése és motivációja elengedhetetlen.

A felvételi vizsga ideje: 2018. július 2.

Felvételi vizsgakövetelmények
A szakon felvételi vizsga van, és ennek, tehát nem az érettséginek és a középiskolai eredményeknek a számításával alakul ki a felvételi ponteredmény. A felvételi vizsga részei:
Biológia írásbeli: 50 pont.
Sportági elmélet szóbeli: 30 pont.
Sportági elmélet írásbeli: 30 pont
Sportági gyakorlat: 90 pont.
Összesen: 200 pont

Az összpontszámot a felvételi vizsgán elért pontszám kétszerese adja. Amennyiben a jelentkező a felvételi vizsga elemei közül bármelyikben 0 pontot ér el, a felvételi eljárásból kizárásra kerül. A biológia írásbeli felvételi vizsgán minimum 50% elérése esetén szerezhet pontot a jelentkező.

Biológia írásbeli: az elmúlt 5 év biológia középszintű érettségi anyagából, az embertani részekből.

Tanulási és továbbtanulási lehetőségek

A képzés első, általános edzői munkára felkészítő része közös, a későbbiekben az adott sportágaknak megfelelően szétválik. Közös tárgyak: anatómia-élettan, gimnasztika, motoros képességek fejlesztése, terhelés-élettani laborgyakorlat, sporttáplálkozás, pszichológia, szociológia, sportpedagógia, edzéselmélet, kommunikáció, sportmenedzsment. Az egyes sportágaknak megfelelő, főbb specializációs tárgyak: az adott sportág sportági elmélete, gyakorlata, sportszakmai gyakorlat.

Elhelyezkedési lehetőségek

A végzett szakedző elhelyezkedhet sportegyesületeknél, akadémiákon, nemzeti válogatott edzője mellett, iskolák diáksport-egyesületeinél edzőként. Emellett a végzettség birtokában lehetőség van gazdálkodó szervezet által végzett egészségmegőrző és sportfoglalkozások szervezésére, vezetésére; sportszövetségnél vezetőedzői, akár szövetségi kapitányi feladatok ellátása, illetve a vezetőedző segítésére; helyi önkormányzatok sportigazgatási szerveinél szakreferensi feladatok ellátására.

Az edző, amennyiben elég kreatív, önállóan kezdeményezve létrehozhat sportági egyesületet, melyek szakmai munkájának irányítását végezheti, koordinálhatja.

ELTE PPK TANULMÁNYI HIVATAL
1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27. I. em. 110.
Telefon: (1) 461-4575, (1) 461-4500/3486-os mellék

Fax: (1) 461-4586
E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu
Honlap: http://www.ppk.elte.hu

 

Aki jelentkezik, kérjük, hogy az alábbi két e-mail cím valamelyikén előzetesen jelezze szándékát:

Email: koltai.miklos@ppk.elte.hu
Email: varadiedzo@gmail.com

Mi a véleményed?

blog comments powered by Disqus